CSR

Vad är CSRcsr

CSR står för Corporate Social Responsibility handlar om företags samhällsansvar och är en byggsten kring hur man arbetar med företagets värderingar och företags sociala ansvar. 69% av de amerikanska kunderna handlar helst av ett företag som talar öppet om sina resultat vad gäller socialt ansvar enligt en undersökning av Cone Communications som gjordes i oktober 2012.

Finansmarknaden ställer allt högre krav på börsnoterade bolag att redogöra för sitt strategiska hållbarhetsarbete.
För investerare är CSR en viktig byggplatta tillsammans med etisk screening och affärsetiska aspekter för att minimera eventuella risker men tyvärr kan det vara svårt att kontrollera om ett företag följer sin egen uppförandekod (s.k. code of conduct).

Vilka delar ingår i CSR (corporate social responsibility)?

Många svenska företag saknar en hållbarhetsstrategi. För att kunna analysera ett företag från ett affärsmässigt perspektiv, där man som investerare minimerar risker, kan investeraren ta med de här delarna i en CSR-analys:

 • Miljöansvar och miljöfrågor: att minska miljöpåverkan
 • Mänskliga rättigheter (MR)
 • Att integrera hållbarhet i affärsmodellen och verksamheten
 • Arbetsrättsprinciper och skapa jobb med korrekta villkor
 • Hållbar energi
 • Hur många arbetsolyckor finns det som är kopplade till hälsa och säkerhet
 • Frihet på nätet
 • Anti korruption och bekämpa oetiska affärsmetoder
 • Hur ser årsbokslutet ut och vilka delar prioriteras. Ifall man har tillgång till interna dokument kan man se på budgetar och hur dessa fördelas.

En del företag förvaltare väljer att ha en exkluderingsstrategi dvs de undviker vissa branscher som militär, olja, alkohol, tobak etc.

CSR inom Europa

Europa Kommissionens nya förslag kring CSR är tyvärr ett urvattnat förslag som blivit såpass påverkat av lobbyorganisationer, tyska regeringen och industrin att det är i stort sett meningslöst dokument som påverkar bara 0.3% av de Europeiska företagen. Ladda ner kritiken här

Organisationer som jobbar med CSR

FN Global Impact: är en global plattform som FN har satt upp som stödjer fundamentala mänskliga rättigheter.
Fair Trade center: är en ideell förening som arbetar för en rättvis internationell handel.
Swedwatch http://www.csr-kompassen.se/

Corporate Europe
http://corporateeurope.org/

OECD
OECDs riktlinjer för multinationella företag

Socialmedia transparens

Socialmedia gör det möjligt för företag att kommunicera direkt med sina kunder och andra intressenter.

 • Använda olika nätverk (twitter, facebook, appar) och plattformar när man delar information
 • Vara sanningsenliga och använd öppen information
 • Vara en infohub inom sin bransch
 • Digital identitet som svarar på frågor vem man är, att överbrygga kommunikation med kundgrupper, förklara hur företaget arbetar.
 • Publicera kundcase och använda riktiga namn
 • Inte använda sig av falska likes på facebook och i annan social media
 • Inte använda sig av falska kundomdömen (exempelvis falsk rating, utesluta negativa omdömen mm)
 • Inte använda sig av negativa kampanjer mot konkurrenter
 • Inte använda sig av negativ sökmotorsoptimering gentemot konkurrenter

CSR i Sociala medier

 

Mer info om CSR

Mer om CSR på Miljoaktuellt