Dagong Credit

Dagong Credit är ett stort kinesiskt ratingbolag som är baserat i Peking. Förrutom de tre stora ratinginstituten har Dagong fått visst erkännande under de senaste åren.

Dokument:
Reform the International Rating System to Promote the World Economic Recovery.

I dokumentet beskrivs hur den nuvarande internationella kreditratingssystemet är källan till den Globala kreditkrisen. Författaren vill ha ett nytt
internationellt kreditratingsystem som består av 3 delar: en tillsynsmyndighet, internationella kreditvärderingsinstitut och internationella kriterier för rating.
PDF Ladda ner

Hemsida: Dagong Credit