FSC – Forest Stewardship Council är en organisation som har en märkning som lyfter fram produkter från skogar som är certifierade och ansvarsfullt skötta. Organisationen har kritiserats av organisationen ”Skydda skogen”.