GRI – hållbarhetsredovisnng

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell standard för hållbarhetsredovisning som är rätt stort i Sverige men inte lika stort internationellt. Många svenska företag ger intryck av att följa GRI och de publicerar hållbarhetsredovisningar Det finns olika rapporteringsnivåer av GRI för att rapportera ett företags hållbarhetsstrategier och en del av dessa verifieras inte av 3:e part.

  • Nivå A
  • Nivå B

Företag använder begreppen ”hållbar utveckling” eller ”hållbarhet” där GRI-index används och det finns tredjepartskontroll som vissa företag använder sig av för att kontrollera att företaget sköter sig som de ska.

Läs mer om den svenska delen av GRI