Moodys

Moody’s är ett amerikanskt ratinginstitut som kritiserats hårt under finanskrisen. En del danska banker har gått så långt att de valt att avbryta samarbetet med Moodys. I Sverige är bolaget Moody’s Investors Services godkänt av Finansinspektionen som ett kreditvärderingsbolag enligt de nya kapitaltäckningskraven.

Under 2012 har ratinginstitutet varit kritiska kring bla:

  • Investmentbanken Morgan Stanley
  • Flera Europeiska banker däribland Handelsbanken och Nordea

EMEA Client Service
+ 44-20-7772-5454

Hemsida: Moody’s