Ratinginstitut och kreditvärdering

De erkända ratinginstitut i världen och majoriteten av dessa har basen i USA vilket har kritiserats från Europeiskt håll – i synnerhet efter finanskrisen. Kritiken mot de större amerikanska jättarna har handlat om att de inte agerade som ”watchdogs” utan istället var med och bidrog till att värdelösa papper kunde få en hög värdering.

De stora ratinginstituten är:

Priserna bygger ofta på rekommendationer från ratinginstitut och andra externa bedömare som därmed får ett stort ansvar. Vid kreditvärderingar bedöms risker bland låntagare och den finansiella styrkan i företag, banker och stater. Traditionellt har dessa ofta varit baserade i USA men det har på senare tid ifrågasatts bland annat från Kina och Europa och det europeiska strategikonsultföretaget Roland Berger letar finansiärer till ett europeiskt ratinginstitut.

Olika typer av tjänster och marknadssegment

Bland tjänster som ratinginstituten utför omfattas:

 • Värdering av företag, kommuner och stater
 • Kreditvärdering av corporate finance
 • Värdering av finansiella institutioner
 • Värdering av strukturerad finans
 • Värdering av försäkringsbolag
 • Kvalitetskontroller
 • Övervakning

Olika former av riskbedömningar

 • Industriell risk
 • Regionala risker
 • Politiska risker som krig och strejk
 • Kommersiella risker exempelvis att köparen får betalningssvårigheter
 • Kreditrisker och valutarisker dvs att valutan sjunker i pris
 • Risk kontroll system
Placerare har svårt att göra egna riskbedömningar och förlitar sig i stor utsträckning på ratinginstitutens klassificeringar. Tyvärr talar mycket för att interna kreditriskmodeller som ratinginstitut tenderar att underskatta kreditriskerna under en konjunkturuppgång och tvärtom vid en lågkonjunktur.

De olika ratinginstituten har olika skalor för kreditrisker exempelvis visar:

Kreditföretagens betyg styr många investeringsbeslut.

 • Aaa  minimal risk för långivarna.
 • C är när bolaget har små utsikter att komma tillbaka.

Kritik mot ratinginstitut

Det har på senare tid under finanskrisen ofta förekommit kritik mot ratinginstitut och deras objektivitet och trovärdighet i synnerhet deras bristande förmåga att varna samhället i samband med finanskrisen. Från Danska och Svenska banker har det förekommit mycket kritik mot amerikanska ratinginstitut vars värderingar i hög grad påverkar räntor för företag, länder och privatpersoner. Strategikonsultfirman Roland Berger har skrivit pressreleaser att de hade planer på ett första europeiska kreditvärderingsinstitut.

Finansmarknadsmininstern Peter Norman har också kritiserat ratinginstituten och tycker att företag ska göra sina egna kreditbeömningar.