Ratingskalor

Ratingskalorna varierar mellan de olika ratinginstituten:
De tre kreditvärderingsinstitutens skalor påminner om varandra, men det finns vissa skillnader.
När ratinginstituten, exempelvis Standard & Poor’s, betygsätter företag gör de det på en skala från AAA vilket är toppbetyg till D som innebär att företaget är konkursfärdigt. Obligationer som ges ut av företag med kreditbetyg lägre än BBB räknas som högavkastande.

Moodys skala:

  • Aaa  minimal risk för långivarna.
  • Aa är mycket låg kreditrisk.
  • A är låg kreditrisk.
  • Baa är måttlig kreditrisk.
  • Ba är en väsentlig kreditrisk och investeringar i bolaget är spekulativa.
  • B är en hög kreditrisk och det är mycket spekulativt att investera i bolaget.
  • Caa är en mycket hög risk för långivarna.
  • Ca är när bolaget har en liten möjlighet att komma tillbaka.
  • C är när bolaget har små utsikter att komma tillbaka.

 

Så här ser skalorna ut för de stora ratinginstituten Fitch, S&P och Moodys.