Enligt searchmetrics har begreppet ”SJ” 603 916 sökningar per månad 2014 vilket tyder på ett mycket starkt varumärke.

SJ AB
Telefon: 010-751 60 00
105 50 Stockholm
Besök: Vasagatan 10
Organisationsnummer
556196-1599