Standard & Poor’s är ett av de stora amerikanska ratinginstituten.
Företaget har kritiserats hårt hur de hanterat finanskrisen och anklagats för bedrägeri av amerikanska justitiedepartementet.

Twitter: https://twitter.com/standardpoors
YouTube kanal: http://www.youtube.com/SPTVBroadcast#p/p
Hemsida: Standard & Poor’s

Filial i Sverige
Mäster Samuelsg. 6
111 44 STOCKHOLM
Telefon: 08 – 440 59 00