Teleoperatör

Kreditvärderingsföretagen gör kontinuerligt värderingar på de Europeiska telecomoperatörerna och sektorsanalyser. De ser tex på skuldnivåer, det operativa kassa flödet, skuldsättning, likviditet, innovationer och konsolideringar. Ett stort problem är fortsatt press på kassaflödet eftersom IP-telefoni gör tjänsterna billigare.

TeliaSonera

TeliaSonera är Sveriges 3:e största företag och de har verksamhet från Norge i norr till Nepal i söder, med ledande positioner på de inhemska marknaderna, och antalet abonnemang var183 miljoner 2013.

2007 sänkte Moodys Telia Soneras kreditvärdighet till A3/P-2 eftersom de ansåg att bolaget hade en högre riskprofil med mindre kassa. Även Stanley & Poor kreditvärderar […]

Av |juni 11th, 2013|Telecom, Teleoperatör|Inga kommentarer